Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS FİRMALARI)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu;

MADDE 11- (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

(3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

MADDE 12- (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK. nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

Tüm işlemler MERSİS üzerinden gerçekleştirilecektir.

KAYIT

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

2. Tescil talepnamesi Müdürlüğümüzce Mersis üzerinden hazırlanır (tacirin 3 imzasını içerir imza beyanı) – 2 adet (Gerçek kişi tacirin, dilekçeyi Ticaret Sicili Müdürlüğünde asaleten imzalanması durumunda ayrıca imza beyanı verilmez.)   

3. Oda kayıt beyannamesi Tacir tarafından imzalanmalı, (oda kimlik kartı talep edilmesi halinde tacirin resmi) ayrıca belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır. 

4. Faliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli - 2 nüsha)

5. Yabancı uyruklu ise noter onaylı pasaport sureti (2 adet), ayrıca Türkiye’ de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası, 

6. Oda Sicile kayıt esnasında verilmek üzere nüfus ve ikametgâh belgesi, 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

            1. Dilekçe Değişikliğe ait metin belirtilmelidir. (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı

               vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

SİGORTA ACENTELIĞI

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)
 3. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi

SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı - 2 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Noter onaylı tescil talepnamesi (2 adet asıl)
 3. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Merkezin sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 120. maddesine göre alınan belgeMerkezi başka bir ilde ise sicil kaydının onaylı örneği
 5. Oda Sicile kayıt esnasında verilmek üzere nüfus ve ilametgah belgesi.

MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 2. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. Maddesine göre alınan belge
 3.  Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, oda kimlik kartı talep edilmesi halinde tacirin resmi) Oda Sicile kayıt esnasında verilmek üzere nüfus ve ikametgâh belgesi.

TİCARETİ TERK

 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 1 nüsha)
 3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.

 Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007